Тази страница съдържа условията за ползване на нашият сайт. Моля да ги прочетете внимателно. Ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте сайта и неговите услуги. Използвайки този сайт, вие показвате съгласието си с условията на нашият сайт. Нашият сайт запазва правото да променя тези условия без предварително предупреждение. Трябва да посещавате тази страница периодично за да преглеждате тези условия.

Нашият сайт запазва правото да променя тези условия без предварително предупреждение. Трябва да посещавате тази страница периодично за да преглеждате тези условия.


Използване на съдържанието на сайта

Нашият сайт Ви разрешава да преглеждате материала, което е в него, единствено за лична некомерсиална употреба. Съдържанието на сайта (текст, графика, картинки, лога), са защитени със закон.

Приемливо използване на сайта

Общи Правила:

Потребителите не могат да използват сайта:


А. По начин по който нарушават закона.
Б. По начин по който нарушават авторското право, търговската марка, или друга интелектуална собственост на другите.
В. По начин който смятаме че е: злословен, обиден, груб, неприличен, дразнещ, заканителен, расистки, сексуален, дискриминиращ, заплашителен, предизвикващ раздразнение, неудобство, смущение на някой.

Забранено е на потребителите да смущават, или да се опитват да смущават сигурността на сайта, включително:


А. Добиране до информация, логване в акаунт на чужд потребител.
Б. Опит за разследване, сканиране, или тестване на уязвимостта на системата или мрежата, или нарушаване на сигурността без съответно разрешение.
В. Опит за увреждане на услугите на някой потребител, хост или мрежа без ограничения, чрез предоставяне на вирус на сайта, претоварване, спам.

Нарушенията на системата или сигурността на мрежата може да доведат до цивилни или криминални задължения. Ние ще проверяваме явленията, които може да предизвикат подобни нарушения, и ще съдействаме със съдопроизводство водещо до преследване на потребители замесени в подобни нарушения.

Специфични забранени употреби

Сайтът може да се използва само за законни цели от потребители търсещи работа, и от работодатели търсещи служители.

Сайтът забранява следното:


- Публикуване на непълна, фалшива, или не точна биографическа информация, или инормация, която не соътветсва точно на вашето CV.
- Изпращане на оферти по email на потребителите на сайта.
- Изтриване или редакция на материал, публикуван от друго лице.
- Използване на някакво устройство, или софтуер за увреждане, или за опит за увреждане на правилната работа на сайта.
- Ако имате парола за достъп до някоя не публична част на сайта, разкриването или споделянето на паролата с трети лица.
- Опит за дешифриране декомпилиране, разглобяване на софтуера.
- Събиране, копиране, дублиране във всякаква форма на съдържанието на сайта.

Потребителска информация

Когато се регистрирате в сайта, ще ви бъде поискана определена информация, валиден email. Вашата информация няма да бъде предоставена на трети лица без Вашето съгласие.

Потребителски публикации

Като потребител, вие сте отговорен за вашите комуникации, и последиците от техните публикации. Използвайки сайта вие се съгласявате да не правите следното:


- Публикуване на материал, който има авторско право, освен ако сте автора на материалът, или ако имате разрешение от автора да го публикувате.
- Публикуване на материал, който разкрива търговски тайни, освен ако ги притежавате, или ако имате разрешение от притежателят. 
- Публикуване на материал, който нарушава всякаква умствена собственост на другите.
- Публикуване на материал, който е обиден, груб, неприличен, дразнещ, заканителен, ненавистен, сексуален, дискриминиращ, заплашителен, предизвикващ раздразнение, неудобство, смущение на някой. 
- Представяне за друг индивид.Защита и обработка на лични данни


На нашата уебстраница вие, в качеството ви на клиент, може да ни предоставяте различни по своя вид и характер „лични данни“ по смисъла на чл. 4, точка 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. Такива „лични данни“ могат да бъдат например информацията, свързана с вашето име, адрес за кореспонденция, имейл, телефонен номер и т.н., които вие изрично сте посочили и попълнили в съответното поле на сайта в качеството ви на клиент. Използвайки услугите, предлагани в настоящия сайт, вие като клиент се съгласявате, че предоставянето на личните данни е напълно доброволно извършено от вас и за целите на ползване на услугите, които ние предлагаме, чрез този сайт. При никакви обстоятелства гореописаната информация няма да бъде събирана от нас за други цели или по начин, по който се нарушават правилата на Регламента. Личните данни, които получаваме от нашите клиенти са ни необходими, за да предоставим възможно най-оптимално и качествено обслужване на същите.

Сайтът работи при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и другите нормативни актове, приложими в Република България.

За да използвате услугата, която Ви я предлага сайта, трябва да прочетете този текст и да приемете правилата посочени в него. В противен случай, моля не използвайте този сайт.

- Когато физическото лица публикува негови лични данни, приема се че е дал съгласието си за обработване на личните му данни, включително и да се предоставят на трети лица, при ограниченията и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
- Сайтът не извършва проверка за доброволността или верността на публикувани лични данни.
- Промяна на личните данни е допустимо само от лицето, който ги е публикувал.
- Всяко лице, преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави.

- Сайтът се ангажира да спазва разпоредбите на ЗЗЛД.
- Сайтът се ангажира да осигури възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни от потребител на сайта.
- Сайтът се ангажира да вземе технически мерки за защита на данните, срещу неразрешен достъп до лични данни на потребител на сайта.

Всяко лицето разбира и приема, че Нашият сайт е публична среда, която позволява на работодатели, агенции за заетост да разглеждат автобиографии, ако това е разрешено от лицето, предоставило данните, това означава, че автобиографиите могат да бъдат използвани/съхранени от тези трети лица, над които сайтът няма контрол.Политика за ползване на бисквити


Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.


Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите услуги да функционират правилно, включително и за функциите „вход“.


Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно.


Политика за поверителност на GDPR (Права за защита на данните)

Бихме искали да се уверим, че сте напълно запознати с всичките си права за защита на данните. Всеки потребител има право на следното:

Право на коригиране - Имате право да поискате да коригираме всяка информация, която смятате за неточна. Вие също имате право да поискате да попълним информацията, която смятате за непълна.

Право на изтриване - Имате право да поискате да изтрием вашите лични данни при определени условия.

Право на ограничаване на обработката - Вие имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни, при определени условия.

Право на възражение срещу обработването - Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни, при определени условия.

Ако направите заявка, имаме един месец да ви отговорим. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас.


Сайтът не гарантира верността, или прецизността на публикациите на потребителите, нито потвърждава мненията изразени от тях.


>