Машинен Техник
Водопроводчици за Холндия
Механик на Камиони, Автобуси и Коли за исландия
Механик за Централно Отопление (Нидерландия)
Електротехници за Петролно-Химическата Индустрия
Специалист Прахово Боядисване
Камериер/ка
Механик на Камиони и Автобуси (Исландия)
Водопроводчици (Нидерландия)
Електротехник за Индустрията (Германия)
>