Работник Поддръжка Сграден Фонд
Помощник в Домашно Стопанство
Трейдър/ Търговец на Международни Пазари
Инженер Проектант
Специалист в Кол-Център с Немски Език
Търговец Резервни Части за Машини
Продавач /Ка Спортни Ловно-Рибарски Принадлежности
Офис сътрудник с Английски Език - Отдел Продажби
Животновъди
Заварчици / Е ,Mag 131,135,136 Wig 141,Оксижен / Германия
>