Супервайзор
Магазинер Склад
Работници Производство
Механик Поддръжка Машини
Оператор Въвеждане на Данни с Немски
Консултант Клиентски Запитвания с Немски Език (4/6 или 8-Часови смени)
Кол Център Агент с Немски Език (4/6 или 8Ч.)
Консултант Телевизионни Пакети с Немски Език (4/6/8)
Германия Камериери/ки -Сервитьор/ки за Хотел
Продавач - Консултант - кв.Обеля
>