Waiters
Kitchen Cleaners
Монтажник на Отоплителни, Вентилационни и Климатични инсталации и Системи - Германия
Механик на Компресори - Мюнхен, Германия
Хотелски/Ресторантьорски Персонал - Кипър
Шлосер-Монтажист/Машинен-Шлосер за Германия
Хигиенистки за Кипър
Сервитьори с Английски/Руски Език за Кипър
Готвачи с Руски Език за Кипър
Електротехници с Немски Език за Германия
>