Лекар-Специалист по Обща Медицина
Главен Лекар или Лекар- Специалист по Вътрешни Болести
Стоматолози за Германия
Лекари-Специализанти по Вътрешни Болести
Лекар-Специалист по Физикална и Рехабилитационна Медицина
Лекар-Специалист по Обща Медицина
Лекари-Специалисти по Обща Медицина или Вътрешни Болести за Немскоговорящата Част на Швейцария
Магистър-Фармацевти за Аптеки в Берлин
Лекар-Специалист по Радиология
Фармацевти за Аптеки в Баден-Вюртемберг, Германия
>