Заварчик
Лекар-Специалист Офталмолог
Лекар-Специалист по Обща Медицина
Магистър-Фармацевт за Мюнхен
Магистър-Фармацевт
Лекар-Специалист по Обща Медицина или Вътрешни Болести
Лекар-Специалист по Радиология
Лекари-Специалисти по Обща Медицина или Вътрешни Болести за Немскоговорящата Част на Швейцария
Лекар-Специалист по Детски Болести
Лекари-Специализанти по Вътрешни Болести
>