Работници за Германия
Хоноруван Преподавател по Френски Език
Хоноруван Преподавател по Английски Език
Хоноруван Преподавател по Холандски
Работници в Производство
Складов Служител
Настройчик на Шприц Машини
Оператор на Мм с Цпу
Готвач за Висококатегориен Хотел до Мюнхен
Сервитьор до Щутгарт за Висококатегориен Хотел
>