Client Account Representative With Portuguese
Младши специалист - счетоводство и Администриране (с Английски Език)
Специалист Обработка на Плащания с Немски и Английски Език
Специалист Връзки с Клиенти - Различни Езици
Support Specialist With Foreign Languages
Строителни Работници / Австрия
Електротехници / Германия / Австрия
Животновъди
Автобояджии
Монтажници на ВИК и Отоплителни инсталации в Германия
>