Оперативен Счетоводител
Сътрудник със Сръбски Език
Спедитор Международен Транспорт
Специалист Обслужване на Клиенти с Френски Език
Специалист Обслужване на Клиенти с Немски Език
Домашна Помощница
Хоноруван Преподавател по Френски Език
Хоноруван Преподавател по Френски Език
Хоноруван Преподавател по Холандски
Хоноруван Преподавател по Холандски
>