Тази страница съдържа условията за ползване на нашият сайт. Моля да ги прочетете внимателно. Ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте сайта и неговите услуги. Използвайки този сайт, вие показвате съгласието си с условията на нашият сайт. Нашият сайт запазва правото да променя тези условия без предварително предупреждение. Трябва да посещавате тази страница периодично за да преглеждате тези условия.

Нашият сайт запазва правото да променя тези условия без предварително предупреждение. Трябва да посещавате тази страница периодично за да преглеждате тези условия.


Използване на съдържанието на сайта

Нашият сайт Ви разрешава да преглеждате материала, което е в него, единствено за лична некомерсиална употреба. Съдържанието на сайта (текст, графика, картинки, лога), са защитени със закон.

Приемливо използване на сайта

Общи Правила:

Потребителите не могат да използват сайта:


А. По начин по който нарушават закона.
Б. По начин по който нарушават авторското право, търговската марка, или друга интелектуална собственост на другите.
В. По начин който смятаме че е: злословен, обиден, груб, неприличен, дразнещ, заканителен, расистки, сексуален, дискриминиращ, заплашителен, предизвикващ раздразнение, неудобство, смущение на някой.

Забранено е на потребителите да смущават, или да се опитват да смущават сигурността на сайта, включително:


А. Добиране до информация, логване в акаунт на чужд потребител.
Б. Опит за разследване, сканиране, или тестване на уязвимостта на системата или мрежата, или нарушаване на сигурността без съответно разрешение.
В. Опит за увреждане на услугите на някой потребител, хост или мрежа без ограничения, чрез предоставяне на вирус на сайта, претоварване, спам.

Нарушенията на системата или сигурността на мрежата може да доведат до цивилни или криминални задължения. Ние ще проверяваме явленията, които може да предизвикат подобни нарушения, и ще съдействаме със съдопроизводство водещо до преследване на потребители замесени в подобни нарушения.

Специфични забранени употреби

Сайтът може да се използва само за законни цели от потребители търсещи работа, и от работодатели търсещи служители.

Сайтът забранява следното:


- Публикуване на непълна, фалшива, или не точна биографическа информация, или инормация, която не соътветсва точно на вашето CV.
- Изпращане на оферти по email на потребителите на сайта.
- Изтриване или редакция на материал, публикуван от друго лице.
- Използване на някакво устройство, или софтуер за увреждане, или за опит за увреждане на правилната работа на сайта.
- Ако имате парола за достъп до някоя не публична част на сайта, разкриването или споделянето на паролата с трети лица.
- Опит за дешифриране декомпилиране, разглобяване на софтуера.
- Събиране, копиране, дублиране във всякаква форма на съдържанието на сайта.

Потребителска информация

Когато се регистрирате в сайта, ще ви бъде поискана определена информация, валиден email. Вашата информация няма да бъде предоставена на трети лица без Вашето съгласие.

Потребителски публикации

Като потребител, вие сте отговорен за вашите комуникации, и последиците от техните публикации. Използвайки сайта вие се съгласявате да не правите следното:


- Публикуване на материал, който има авторско право, освен ако сте автора на материалът, или ако имате разрешение от автора да го публикувате.
- Публикуване на материал, който разкрива търговски тайни, освен ако ги притежавате, или ако имате разрешение от притежателят. 
- Публикуване на материал, който нарушава всякаква умствена собственост на другите.
- Публикуване на материал, който е обиден, груб, неприличен, дразнещ, заканителен, ненавистен, сексуален, дискриминиращ, заплашителен, предизвикващ раздразнение, неудобство, смущение на някой. 
- Представяне за друг индивид.

Сайтът не гарантира верността, или прецизността на публикациите на потребителите, нито потвърждава мненията изразени от тях.

Последна актуализация 27.07.2010г.

>