Client Account Representative With Portuguese
Младши специалист - счетоводство и Администриране (с Английски Език)
Специалист Обработка на Плащания с Немски и Английски Език
Специалист Връзки с Клиенти - Различни Езици
Support Specialist With Foreign Languages
Животновъди
Електротехници / Германия / Австрия
Строителни Работници / Австрия
Автобояджии
Дърводелци / Мебелисти / Германия и Австрия
>