Заварчик Wig и Mag с Валидни сертификати (Tüv)
Електротехник
Шлосер
Електротехник за Индустрията
Монтажник на Климатична и Вентилационна Техника
Бояджия на МПС
Окачествител/ка При Производството на Мъжки Панталони
Организатор Производство с Немски Език
Технолог-Координатор При Производството на Мъжки Сака
Портиер-Пазач Невъоръжена Охрана
>