Заварчик Wig и Mag с Валидни сертификати (Tüv)
Електротехник
Шлосер
Електротехник за Индустрията
Монтажник на Климатична и Вентилационна Техника
Бояджия на МПС
Организатор Производство с Немски Език
Технолог-Координатор При Производството на Мъжки Сака
Портиер-Пазач Невъоръжена Охрана
Индустриални Електротехници за Германия
>