Промоутър
Камериери/ки
Заварчик Wig и Mag за Германия с Валидни сертификати (Tüv)
Шлосер за Германия
Електротехник за Германия
Помощници в Кухня / Lüneburg / Deutschland
Монтажник ВИК и Овк инсталации (М/Ж)
Работници / Сервизно Обслужване на Клиенти / Hannover / Deutschland
Готвач / Hannover / Deutschland
Производство, Монтаж и Поддръжка на Електрически Табла
>