Международен Шофьор
Hr-Асистент с Немски Език
Kitchen Dishwashers
Готвачи на Смени
Business Analyst
Хоноруван Преподавател по Български Език и Литература
Хоноруван Преподавател по Испански Език
Хоноруван Преподавател по География
Хоноруван Преподавател по PHP, гр. Бургас
Хоноруван Преподавател за Курсове за Ресторантьор, гр. Бургас
>