Международен Шофьор в Е C
Технически Сътрудник
Инженер Технолог Консервиране
Началник Смяна
Готвач - с.Чепинци
Продавач - Консултант на Щанд - с.Чепинци
Продавач - Консултант - с.Чепинци
Работник, Зареждане на Рафтове - с.Чепинци
Работник, Зареждане на Рафтове - с.Казичене
Готвач на Топла Точка - кв.Заимов-София
>